Program členské schůze SK Viktoria Sibřina

Výkonný výbor SK Viktoria Sibřina rozhodl o následujícím programu Členské schůze SK Viktoria Sibřina:

 1. Zahájení Členské schůze SK Viktoria Sibřina
 2. Volba předsedajícího Členské schůze SK Viktoria Sibřina
 3. Schválení jednacího řádu Členské schůze SK Viktoria Sibřina
 4. Schválení programu Členské schůze SK Viktoria Sibřina
 5. Schválení volebního řádu Členské schůze SK Viktoria Sibřina
 6. Zpráva předsedy Výkonného výboru o činnosti Výkonného výboru a stavu klubu
 7. Zpráva o hospodaření – schválení účetní uzávěrky za rok 2021
 8. Zpráva revizní komise
 9. Návrh na změnu stanov
 10. Návrh na úpravu klubové identity
 11. Volba člena Výkonného výboru
 12. Volba člena Revizní komise
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr